EKOLOGIA

Zasadnicze cechy chakarteryzujące populację

– Populacja – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa.

– Populacja dzieli się na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne wynikają z biologicznych właściwości danego gatunku.  Zalicza się do tego sposób odżywiania się, wielkość osobników, skłonność do przemieszczania się, czyli migracji oraz sposobu tempa rozrodu.

Do czynników zewnętrznych zalicza się wpływ środowiska nieożywionego oraz oddziaływanie osobników innych populacji.

– Parametry grupowe

a) liczebność populacji :    * rozrodczość – liczba urodzonych osobników w danym okresie w przeliczeniu na jednego osobnika
* śmiertelność – liczba zgonów w danym okresie w przeliczeniu na jednego osobnika

b) cechy samego gatunku

c) oddziaływanie innych ogranizmów

d) warunki środowiskowe

e) imigracja:
* zagęszczenie – liczba osobników danej populacji przypadająca na jednostkę powierzchni lub objętości      * struktura przestrzenna populacji

f) terytorium osobnicze – przestrzeń zajmowana przez osobnika stale lub okresowo, aktywnie broniona

g) areał przestrzenny – suma powierzchni rewirów osobniczych danej populacj

h) zasięg gatunku – areały wszystkich populacji danego gatunku, wyznaczają granicę obszaru zajmowanego przez gatunek

i) rozmieszczenie osobników:
* skupiskowe – osobniki żyjące w stadach (np. szpaki)https://i2.wp.com/www.sadeczanin.info/content/upload/default/_gfx/_gfx116/IMG_1517-szpaki-500-d.jpg
czy ławicach (np. sardynki), w przypadku roślin – kępy (np. mchy, stokrotki)

* losowe – osobniki są rozrzucone w obrębie areału (np. biedronki)
https://i0.wp.com/www.tapetus.pl/obrazki/n/161726_cztery-biedronki-zielony-lisc.jpg

* równomierne – osobniki rolokowane w prawie równych odstępach od siebie (np. kaktusy)
https://i1.wp.com/kaktusowo.republika.pl/zdjecia/kaktusy.jpg

j) struktura wiekowa i płciowa populacji:   * klasa młodociana – osobniki niedojrzałe płciowo
* klasa dojrzała – wiek rozrodczy
* klasa starzejąca się – okres porozrodczy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s