EKOLOGIA

Oddziaływania miedzy populacjami tworzącymi biocenozę

Każda biocenoza wykazuje specyficzną strukturę troficzną oraz przestrzenną. Pod względem sposobu odżywiania się populacje podzielono na poziomy troficzne: producentów oraz konsumentów.

Producenci to rośliny zielone i samożywne protisty zdolne do samodzielnego wytwarzania związków organicznych w procesie fotosyntezy. Wyprodukowane przez nie substancje tworzą biomasę roślinną. Korzystają z niej konsumenci, czyli organizmy heterotroficzne.

Konsumentów dzielimy na:

1. Roślinożerców, żywiących się bezpośrednio roślinami.

2. Drapieżników I rzędu, żywiących się roślinożercami.

3. Drapieżników II (i wyższych) rzędu, zjadających drapieżników niższych rzędów.

Martwymi szczątkami producentów, roślinożerców i drapieżników żywią się saprofagi. Niektóre z nich, głównie bakterie i grzyby, redukują związki organiczne do postaci związków nieorganicznych, stąd też nazywani są reducentami (destruentami).

W poszczególnych poziomach troficznych możliwe jest wyznaczenie przedstawicieli bezpośrednio żywiących się sobą. Tworzą oni ogniwa tzw. łańcucha pokarmowego. 

Struktura przestrzenna biocenozy zależy w dużym stopniu od jej charakteru. Można jednak zauważyć pewną prawidłowość w rozmieszczeniu organizmów. Zawsze główna masa producentów będzie się skupiała w górnej części biocenozy (bliżej światła), zaś saprofagi będą się zazwyczaj skupiały w jej dolnych partiach.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s