EKOLOGIA

Obieg pierwiastków i związków chemicznych w biosferze

Obieg związków i pierwiastków chemicznych odbywający się w obrębie całej biosfery to cykl biogeochemiczny.

1. OBIEG WODY

Powszechnie znany jest obieg wody, zwany cyklem hydrologicznym, będący częścią cyklu biogeochemicznego tlenu.

2. OBIEG WĘGLA

Niezmiernie ważny dla życia wszystkich organizmów jest obieg węgla. Węgiel jest podstawą wszelkich związków organicznych. Głównym zbiornikiem węgla uczestniczącego w obiegu jest atmosfera, w której pierwiastek ten występuje w postaci dwutlenku węgla. Emisja spalin przemysłowych i samochodowych zwiększyła stężenie węgla w atmosferze. Dla roślin jest to korzystne, jednak nadmiar dwutlenku węgla jest jedną z przyczyn efektu cieplarnianego.

3. FOTOSYNTEZA

Fotosynteza prowadzi do asymilacji węgla nieorganicznego. Proces ten zachodzi w chloroplastach roślin. Pod wpływem światła słonecznego elektrony wybite z pobudzonych chlorofili wędrują w przenośnikach, umożliwiając syntezę ATP.

4. OBIEG AZOTU

W atmosferze jest około 78% objętości azotu, jednak żadne organizmy, oprócz niektórych bakterii, nie potrafią przyswajać tego pierwiastka w postaci cząsteczkowej. Azot przedostaje się z powrotem do gleby w postaci amoniaku zawartego w wydalinach lub powstającego w procesie rozkładu szczątków organicznych. Tu zostaje on przekształcony w azotany lub wraca jako azot cząsteczkowy. Ingerencja człowieka w ten cykl polega na zwiększaniu ilości azotanów glebowych przez nawożenie.

5. OBIEG FOSFORU

Rezerwuarem fosforu są skały osadowe, które wietrzejąc, uwalniają fosfor do roztworów glebowych. Stąd czerpią go rośliny i przekazują dalej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s